Åtgärder för snabblån och högkostnadskrediter

Åtgärder för snabblån och högkostnadskrediter

29 november, 2017 Av 0 kommentarer

Vi har innan diskuterat åtgärder på marknaden för snabblån där bl.a. räntetak och andra villkor har nämnts för att skapa bättre villkor för låntagarna. Nu har regeringen lagt fram en lagrådsremiss som är ett utkast till lagtext som tas fram under sista delen av arbetet med en proposition. Enligt uppgifter så beräknas lagändringarna träda i kraft den 1 september 2018.

Regeringen menar att man idag har en oacceptabel marknad för snabblån och högkostnadskrediter där man utnyttjar utsatta konsumenter. I lagrådsremissen så är ränte- och kostnadstaket de största ändringarna som kommer ändra marknaden för snabblån. Man anser dock att det fortfarande finns behov av en marknad för snabblån men under en mer reglerad form än tidigare.

Det har varit en oacceptabel lekstuga med ockerräntor. Det är inte acceptabelt att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation för lång tid framåt.

- Per Bolund, finansmarknadsminister (MP)

Regeringens förslag för högkostnadskrediter

  • En definition av begreppet högkostnadskredit ska införas i konsumentkreditlagen. En högkostnadskredit är när effektiva räntan är minst 30 procentenheter högre än referensräntan.
  • Ett räntetak ska införas. En högkostnadskredit får inte ha en kreditränta som är mer än 40 procentenheter högre än referensräntan.
  • Ett kostnadstak ska införas. Kostnader för lånet som avser kreditkostnader, dröjsmålsränta och kostnader för åtgärder som syftar till att få låntagaren att betala tillbaka sin skuld, får inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet. T.ex. om du lånar 2000 kr från en snabblångivare så kan du aldrig bli skyldig att betala mer än 2000 kr i ränta och avgifter.
  • Löptiden för en högkostnadskredit ska inte få förlängas mer än en gång. Förlängningen får endast ske om det inte medför en kostnad för låntagaren eller om man beviljas en skälig avbetalningsplan för att kunna betala tillbaka sin skuld.
  • Skärpt kreditprövning. Undantaget från skyldigheten att göra en kreditprövning vid gratislån och andra korta fristående krediter ska tas bort.
  • Skärpta krav hur man marknadsför högkostnadskrediter. Kreditgivaren måste upplysa låntagaren om att lånet är en högkostnadskredit, risker med skuldsättning och vart låntagaren kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor.

0 kommentarer

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Artikeln uppdaterades senast: 5 maj, 2021