Tänk på det här innan du binder räntan på ditt bolån

Tänk på det här innan du binder räntan på ditt bolån

11 september, 2017 Av 0 kommentarer

När styrräntan är på väg uppåt tipsar bankerna om att se över sin boendesituation, binda räntorna och förbereda sig inför tuffare tider. Dock ska man ha koll på fallgroparna vid bunden ränta i samband med att man säljer sin bostad. För den som vill gardera sig mot en höjning så är det dags att ta kontakt med din bank och börja förhandla.

Ska jag binda räntan om vi planerar att sälja vår bostad?

Det är här man hittar den stora fallgropen med bundna räntor och något som många inte har någon vetskap om. Risken finns att du får betala din bank en ränteskillnadsersättning för att lösa upp lånet om du valt att binda lånet. Ränteskillnadsersättningen motsvarar skillnaden mellan räntan på ditt bolån och jämförelseräntan (den aktuella räntan på statsobligationer med löptid som motsvarar den tid du har på bundna räntan). Det görs även ett tillägg på 1 procent på jämförelseräntan.

Vad innebär det i praktiken?

Säg att du har ett bolån på 2 miljoner med en ränta på 2 procent som är bundet 2 år från idag. Om du skulle sälja din bostad idag skulle det innebära att du är skyldig banken ca 50 000 kr. Om du skulle ha lånet bundet med en ränta på 2,30 procent så blir du skyldig ca 76 800 kr. Detta baseras på de nya reglerna för ränteskillnadsersättning som började gälla 1 juli 2014. Har du bundit räntan innan detta gäller de gamla reglerna och kommer då bli ännu dyrare för dig att lösa lånet.

Är rörlig ränta ett bättre val?

Men frågan är ska du verkligen binda räntan på ditt bolån under en längre tid? De flesta experterna är kritiska till att göra så och många förespråkar att man väljer 3 månaders rörlig ränta. Om du vänder dig till din bankman/bank kommer du förmodligen få rådet att binda upp ditt lån under en längre tid. Anledningen är att banken kommer tjäna mer pengar på dig om du lånar pengar under en längre tid. Du kan inte heller göra några extraamorteringar än det som står i avtalet och skulle du sälja din bostad så kommer det kosta extra att lösa det bundna lånet.

Bankerna vill gärna binda oss. De vill veta vad de har för kunder om ett-tre år. Det är en fördel för bankmannen själv.

- Claes Hemberg, sparekonom på Avanza

Det enda skälet till att binda räntan är om din ekonomi inte klarar stora svängningar och att du vill av trygghetsskäl veta vad dina kostnader för 3-5 år framöver kommer vara. Det bästa tipset är dock att försöka pruta ner sin ränta istället och bli bättre på att förhandla med sin bank.

Trygghetsförsäkring

Skaffa en trygghetsförsäkring som täcker dina utgifter vid höga bolåneräntor. Du kan få ersättning med upp till 10 000 kr/mån i 12 månader. Din försäkring utlöses om du skulle bli arbetslös eller inte kan jobba p.g.a. sjukdom eller olycksfall.

Relaterade artiklar

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023