Rätt till ersättning vid försenat flyg

Rätt till ersättning vid försenat flyg

14 oktober, 2019 Av 0 kommentarer

Vid försenat, inställt eller överbokat flyg har du rätt att få en rättmätig kompensation beroende på hur lång din försening är. Låt företag som Flyghjälp och Flygforsening.se hantera ditt ärende mot flygbolagen där du endast behöver betala en viss procentavgift på kompensationen om du vinner.

Du har rätt att kräva ersättningen upp till 2 månader efter din försening enligt EU-förordning 261/2004, en lag för passagerare som påbörjar sin resa från en flygplats inom EU - eller landar i ett EU-land samt att flygbolaget har sitt säte inom EU. Förutom försenade eller inställda flyg kan du även kräva ersättning vid missat anslutningsflyg, överbokat flyg eller vid extra kostnader som orsakats av förseningen. Tänk på att denna typ av ersättning inte gäller vid försenat eller skadat bagage utan här måste du direkt vända dig till flygbolaget som kan meddela dig om dina rättigheter

Håll koll på vilka regler och villkor som gäller vid förseningar. Vi har skrivit ihop en kort guide om dina rättigheter och var du kan vända dig för att få kompensation.

När har jag rätt till ersättning?

Inställt flyg

Du har rätt till kompensation beroende på när ditt flyg blivit inställt och när flygbolaget har informerat dig om detta.

  • Om flygbolaget har meddelat dig mindre än 7 dagar innan avresa och du anländer 2 timmar senare än schemalagd ankomst.
  • Om flygbolget har meddelat dig mindre än 14 dagar innan avresa och du anländer mer än 4 timmar senare än schemalagd ankomst.

Försenat flyg

Du har rätt till kompensation om ditt flyg blir försenat. Detta gäller om förseningen är längre än ett visst antal timmar och hur långt avståndet är mellan avreseort och slutdestination.

  • Över 3 timmar försening med en flygsträcka på 0 - 3500 km.
  • Över 4 timmar försening med en flygsträcka på över 3500 km från eller till EU.

Hur mycket i ersättning har jag rätt till?

Du som kund har möjlighet att få upp till 600 euro vid försenat flyg enligt EG Förordningen 261/2004. Den ekonomiska kompensationen beror på hur långt du flyger och har delats in i tre kategorier.

250€ För alla flygningar på högst 1 500 kilometer
400€ För alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
600€ För alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler

Källa: Konsument Europa

För att du ska ha rätt till kompensation får orsaken till förseningen inte bero på extraordinära omständigheter, dvs orsaker som inte kan undvikas av flygbolaget. Detta kan t.ex. vara strejk, osedvanliga väderförhållanden, flygförbud etc.

Hit kan du vända dig

Istället för att själv diva ärendet mot flygbolaget kan du vända dig till företag som hjälper dig att få kompensation vid föresenat eller inställt flyg. Företagen tar en avgift på den kompensation som du får tillbaka från flygbolaget. Om du dock inte skulle vinna ärendet mot flygbolaget behöver du inte vara orolig då endast betalar en avgift vid erhållen kompensation.

Flygforsening.se

Avgift: 25% av kompensationen + moms

Flyghjälp

Avgift: 30% av kompensationen + moms

0 kommentarer

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Sidan uppdaterades senast: 17 december, 2019