Rätt till ersättning vid försenat flyg

Rätt till ersättning vid försenat flyg

14 oktober, 2019 Av 1 kommentar

Vid försenat, inställt eller överbokat flyg har du rätt att få en rättmätig kompensation beroende på hur lång din försening är. Driv ärendet själv eller låt företag som Flyghjälp hantera ditt ärende mot flygbolagen där du endast behöver betala en viss procentavgift på kompensationen om du vinner.

Håll koll på vilka regler och villkor som gäller vid förseningar. Vi har skrivit ihop en kort guide om dina rättigheter och var du kan vända dig för att få kompensation.

EU-förordning 261/2004

Du har rätt att kräva ersättningen upp till 2 månader efter din försening enligt EU-förordning 261/2004, en lag för passagerare som påbörjar sin resa från en flygplats inom EU - eller landar i ett EU-land samt att flygbolaget har sitt säte inom EU.

Förutom försenade eller inställda flyg kan du även kräva ersättning vid missat anslutningsflyg, överbokat flyg eller vid extra kostnader som orsakats av förseningen. Tänk på att denna typ av ersättning inte gäller vid försenat eller skadat bagage utan här måste du direkt vända dig till flygbolaget som kan meddela dig om dina rättigheter.

När har jag rätt till ersättning?

För att du ska ha rätt till kompensation får orsaken till förseningen inte bero på extraordinära omständigheter, dvs. orsaker som inte kan undvikas av flygbolaget. Detta kan t.ex. vara strejk, osedvanliga väderförhållanden, flygförbud etc.

Inställt flyg

Du har rätt till kompensation beroende på när ditt flyg blivit inställt och när flygbolaget har informerat dig om detta.

  • Om flygbolaget har meddelat dig mindre än 7 dagar innan avresa och du anländer 2 timmar senare än schemalagd ankomst.
  • Om flygbolaget har meddelat dig mindre än 14 dagar innan avresa och du anländer mer än 4 timmar senare än schemalagd ankomst.

Försenat flyg

Du har rätt till kompensation om ditt flyg blir försenat. Detta gäller om förseningen är längre än ett visst antal timmar och hur långt avståndet är mellan avreseort och slutdestination.

  • Över 3 timmar försening med en flygsträcka på 0 - 3500 km.
  • Över 4 timmar försening med en flygsträcka på över 3500 km från eller till EU.

Hur mycket i ersättning har jag rätt till?

Du som kund har möjlighet att få upp till 600 euro vid försenat flyg enligt EG Förordningen 261/2004. Den ekonomiska kompensationen beror på hur långt du flyger och har delats in i tre kategorier.

Ersättning Villkor
250€ För alla flygningar på högst 1 500 kilometer
400€ För alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
600€ För alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler

Driv ärendet mot flygbolaget

Om du själv vill driva ärendet och försöka få kompensationen som du har rätt till enligt lag behöver du vända dig till rätt organ. Om t.ex. flyget har avreseort från ett annat EU-land måste du skicka in din anmälan till behörigt organ i det landet.

Avresa från Sverige

Om din avreseort är någonstans i Sverige skickar du in anmälan till ARN - Allmänna reklamationsnämnden.

Skicka in anmälan

Avresa från annat EU-land

Behöriga organ inom EU

Få hjälp med ärendet

Istället för att själv driva ärendet mot flygbolaget kan du vända dig till företag som hjälper dig att få kompensation vid försenat eller inställt flyg. Detta kan vara att föredra, speciellt om din avreseort är från något annat EU-land, då det kan vara skönt att slippa krångliga byråkratier utomlands.

Företagen tar en avgift på den kompensation som du får tillbaka från flygbolaget. Om du dock inte skulle vinna ärendet mot flygbolaget behöver du inte vara orolig då endast betalar en avgift vid erhållen kompensation.

Flyghjälp

Avgift: 30 % av kompensationen + moms

www.flyghjalp.se

AirHelp

Avgift: 35 % av kompensationen + moms

www.airhelp.com

Ersättning gällande skadat eller försenat bagage

Vi har tagit fram en guide hur du bör agera om ditt bagage försenas eller blir skadat under flygningen. Bästa tillvägagångssättet är att hantera ärendet redan på flygplatsen, där du anländer, och försöka få kompensation från flygbolaget.

Skadat bagage

Försenat bagage

1 kommentar

Marika

1 feb, 2021

Tack för en bra sammanställning. Detta va till hjälp när mitt blev försenat från Stockholm till Alicante.

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023