Dina rättigheter som låntagare enligt GDPR

Dina rättigheter som låntagare enligt GDPR

18 december, 2018 Av 0 kommentarer

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga länder i EU en ny gemensam lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation), som handlar om hur företag får behandla personuppgifter. Detta gäller alla uppgifter som kan knytas till dig som privatperson, t.ex. namn, personnummer, e-postadress etc. Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen och Datainspektionen kommer vara tillsynsmyndighet.

Vi har tittat närmare på vilka rättigheter du har som låntagare och vad som kreditgivaren måste uppfylla enligt det nya regelverket.

3 rättigheter som låntagare

Vill du veta allt om GDPR och vad som är aktuellt för dig kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi har valt att ta upp 3 punkter som bör vara aktuella för dig som låntagare när kreditgivaren behandlar dina personuppgifter.

1. Rätt till information

Du har som låntagare rätt att få reda på när dina personuppgifter behandlas. Informationen om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av kreditgivaren när uppgifterna samlas in och när du som låntagare begär det.

2. Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till en kreditgivare och be att uppgifterna om dig raderas. Detta kan du göra om t.ex. inte uppgifterna om dig behövs för det ändamål som de samlades in för, om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket etc.

3. Rätt till rättelse

Du har rätt att vända till dig kreditgivaren och be att få felaktiga uppgifter rättade. Detta kan handla om kompletterande uppgifter som är relevanta till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifterna rättas måste kreditgivaren informera dig som låntagare att uppgifterna ändrats.

Radera uppgifter hos kreditgivaren

Ett problem som dykt upp för kreditgivarna är att GDPR krockar med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver bank- och finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297).

Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Lag (2009:62), 1 kap. 1 §

Vilken lag prioriterar kreditgivaren?

Då detta aldrig har testats i en domstol blir det en tolkningsfråga för vilken lag som kreditgivaren kommer att prioritera. Skulle du vilja ha dina uppgifter raderade kan du alltid kontakta kreditgivaren och informera att du vill att dina personuppgifter plockas bort enligt GDPR.

Antingen kan kreditgivaren uppfylla ditt önskemål eller så kommer man hänvisa till att uppgifterna måste sparas i minst fem år efter lånet är avslutet p.g.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lämna en kommentar

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 6 januari, 2024