Konsumentverket granskar snabblåneföretag

Konsumentverket granskar snabblåneföretag

20 februari, 2018 Av Annika Sandberg 0 kommentarer

Konsumentverket öppnar upp för en ny granskning av två snabblåneföretags kreditprövningar, 4finance AB och Swedish Credit Group AB. Enligt Anna Hult, jurist på Konsumentverket, är det viktigt utifrån ett konsumentperspektiv att man bara får tillgång till krediter som man kan betala tillbaka.

Anledningen till granskningen är att kreditgivarna fortsätter att skicka kunder till Kronofogden vilket bekymrar Konsumentverket. Under 2017 ansökte 4finance, som driver varumärkena Vivus och Onea, om 2200 betalningsförelägganden mot kunder som hade en total skuld på 44,7 miljoner kronor. Swedish Credit Group AB, som driver varumärkena Kortlån, Extrakredit och KreditKontot, ansökte i sin tur om 3700 betalningsförelägganden mot kunder som hade en total skuld på nästan 37 miljoner kronor.

Swedish Group AB, under namnet Grandvik, har varit i hetluften tidigare. Under 2014 krävde man att företaget helt skulle sluta med utlåning av krediter vilket ledde till en domstolsprocess där förvaltningsrätten lät bolaget att fortsätta men delade ut en varning och sanktionsavgift för de brister som man hade i sina kreditprövningar.

Vad kommer ske nu?

I nuläget har Konsumentverket begärt in information, från de nämnda kreditgivarna, som ligger till grund för de kreditprövningar som har gjorts på låntagarna. Om Konsumentverket hittar brister i kreditprövningarna kan det leda till nya varningar och sanktionsavgifter. Om kreditgivarna skulle överklaga det slutgiltliga beslutet kan vi vänta oss att ärendet kommer hamna i en domstolsprocess.

Summering

Summering

Rubrik: Konsumentverket granskar snabblåneföretag

Beskrivning: Konsumentverket öppnar upp för en ny granskning av två snabblåneföretags kreditprövningar.

Författare: Annika Sandberg

Utgivare: Mystep.se

Publicerad: 2018-02-20

0 kommentarer

Lämna en kommentar