Kreditregister för snabblån efterfrågas

Kreditregister för snabblån efterfrågas

24 juli, 2017 Av 0 kommentarer

Under början av 2016 så gick Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ut med att han ville se ett heltäckande nationellt skuldregister för alla kreditavtal enligt Nerikes Allehanda. Detta var bland annat för att försvåra för personer att finansiera terrorresor med snabblån vilket även bekräftades av Säkerhetspolisen att ungdomar använde sig av denna metoden.

Redan i september 2015 hade man ett möte mellan kreditgivare, myndigheter och regeringen där detta ämne diskuterades och kom fram till att ett nationellt skuldregister kan vara ett alternativ för kreditgivarna att fatta rätt beslut när det kommer till vilka man ska låna ut pengar till. Det handlar inte bara om terrorresor utan också om att öka trycket på kreditbolagen att inte låna ut till privatpersoner som har dåliga förutsättningar att betala tillbaka låneskulden.

Hur ser det ut idag?

En hel del lagar har skärpts genom åren för att minska problemen med överskuldsättning genom snabblån. 2011 infördes högre krav på kreditprövningar och under 2014 fick Finansinspektionen rätt att pröva och granska kreditbolagen. Trots detta ser man en ökad skuldsättning bland privatpersoner och ett ökat antal ärenden som kommer in till Kronofogden som har som uppgift att driva in låneskulden. Dock ska man inte lägga all skuld på snabblånen enligt Hikmet Ego, nytillträdd ordförande på S.K.E.F (branschförening för företag som erbjuder snabblån).

Tittar man närmare på skulderna hos de som hamnar hos Kronofogden ser man att det inte var snabblånet som avgjorde. Ofta har de även många andra skulder, och snabblånet är något man tar precis innan ekonomin fallerar.

- Hikmet Ego, S.K.E.F

Regeringen utreder nu att skärpa regelverket ytterligare där man bland annat kollar på att inför ett räntetak på 40 procent på den årliga effektiva räntan vilket skulle ändra hela snabblånemarknaden. Detta skulle innebära att vi ser en förskjutning på små lån med kortare återbetalningstid till större lånebelopp där man betalar av skulden under flera år.

S.K.E.F har också enligt SvD diskuterat möjligheten till att införa ett gemensamt kreditregister. Man planerar att söka tillstånd från datainspektionen för att skapa ett gemensamt register så att kreditbolagen kan se om låntagaren har andra ansökningar eller lån hos andra medlemmar i branschföreningen.

Lämna en kommentar

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 18 september, 2023