Lagar och regler för kreditgivare

Lagar och regler för kreditgivare

2 februari, 2017 Av 0 kommentarer

När du som privatperson vänder sig till en kreditgivare finns vissa regler och krav som kreditgivarna måste följa för att hålla god kreditgivningssed. De ska handla omdömesgillt och ansvarsfullt både innan och efter kreditavtalet är underskrivet.

När du letar efter ett lån och valt kreditgivare så ska du alltid kolla om de är godkända av Finansinspektionen då detta är ett krav för att kunna bedriva låneverksamhet. Vi har valt att ta upp några punkter som vi tycker att varje kreditgivare bör följa för att hålla god kreditgivningssed.

Lagstiftning och regler behöver reformeras för att stärka konsumenternas makt och ge ökad konkurrens mellan kreditgivare. Det gäller såväl de små lånen som de stora.

- Regeringen

Marknadsföring

Marknadsföringen på webbsidan och i reklam ska vara lätt att förstå för dig som låntagare. Inga uttryck som snabba pengar eller gratis lån får användas. Kreditgivaren ska också på ett tydligt sätt presentera årsränta, effektiv ränta och avgifter innan du skriver under ett låneavtal annars anses det som att kreditgivaren strider mot god kreditgivningssed.

Kreditprövning

Enligt Finansinspektionen så är det ett krav att kreditgivaren måste ta en kreditupplysning på dig innan kredit beviljas, vilket gäller för alla typer av lån och lånebelopp. En kreditupplysning ligger till grund om du anses har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka låneskulden inom lånets återbetalningstid.

Åtgärder och lagar för högkostnadskrediter

Enligt nya direktiv måste kreditgivarna hålla sig inom flera lagar och regler när det kommer till konsumentkrediter. Detta är lagar som tagits fram för att få en mer reglerad form av konsumentkrediter och utlåning.

Räntetak

Kreditgivarna får max ta ut en kreditränta eller dröjsmålsränta som är 40 procentenheter högre än referensräntan. Har lånet en effektiv ränta, som är 30 procentenheter högre än referensräntan, måste kreditgivaren dessutom informera dig att lånet kan vara en skada för din ekonomi och var man kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor.

Kostnadstak

Kostnaden på lånet får aldrig överstiga själva kreditbeloppet. T.ex. lånar du 10 000 kr får kreditgivaren aldrig ta ut ränta och avgifter som överstiger detta belopp.

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023