Vad händer med ränteavdraget efter valet 2018?

Vad händer med ränteavdraget efter valet 2018?

15 augusti, 2018 Av Annika Sandberg

Ränteavdraget har den senaste tiden varit en het potatis i svensk politik om det ska behållas, avskaffas eller trappas ner. Idag så kan svenskar som deklarerar göra avdrag från räntan mot skatteinbetalningar med 30% av beloppet (21% vid räntekostnader som överstiger 100 000 kr). Detta gäller lån som du tar via oss, bolån, ränta på kreditkort, dröjsmålsränta på skulder etc.

Senast men gjorde en justering var på 1990-talet, i samband med den nya skattereformen, då man sänkte ränteavdraget från 50% till 30%.

Vad står partierna i frågan?

Många av partierna vill trappa ner ränteavdraget, enligt en enkät som SvD har gjort under våren 2018. Det handlar mest om i vilken takt det ska göras samt i vilken omfattning. Experter ser helst att man gör detta under en lämplig tidpunkt och att man är politiskt eniga kring frågan.

KD, SD, MP, C, V, L är alla eniga om att man vill trappa ner ränteavdraget. Anledningen till att det dröjt, med tanke på att det är så många partier som vill sänka ränteavdraget, är att inget av de större partierna vill leda frågan. Det som skiljer dem åt är hur snabbt det bör ske och hur pengarna, som staten sparar, bör användas.

Fler av partierna öppnar också upp för att slopa det nya amorteringskravet så man införde för att minska den stora belåningsgraden på bostadsmarknaden. Merparten av partierna ser att en sänkning av ränteavdraget är en bättre väg att gå än de nya amorteringskrav som har gjort det betydligt tuffare för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Vad kommer hända framöver?

Troligtvis kommer vi få se en justering av ränteavdraget där sänkningen kommer ske gradvis. Att ränteavdraget kommer slopas helt och hållet ser vi inte ske på länge utan det mest troliga scenariot är att i första skedet kommer avdraget sänkas från dagens 30% till 25% eller 20%. Det är heller inte helt omöjligt att vi kommer få se en justering av ränteavdraget som skett i Danmark, där man sänkte avdraget med en procentenhet per år.

Summering

Summering

Rubrik: Vad händer med ränteavdraget efter valet 2018?

Beskrivning: Ränteavdragets framtid har diskuteras förut. Vad kommer hända med ränteavdraget efter valet 2018?

Författare: Annika Sandberg

Utgivare: Mystep.se

Publicerad: 2018-08-15