Riksdagens beslut om högkostnadskrediter

Riksdagens beslut om högkostnadskrediter

8 maj, 2018 Av 0 kommentarer

Enligt tidigare proposition, lagförslag från regeringen till riksdagen, så har nu utskottet ställt sig bakom regeringens förslag till ändringar i konsumentkreditlagen. Vi går igenom vad detta innebär för dig som låntagare.

Enligt civilutskottets betänkande så innebär det ett flertal åtgärder bland annat räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter. Beslutet röstades igenom 2/5 2018 och lagändringarna föreslås träda i kraft 1/9 2018.

Fakta

Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Proposition

Civilutskottets betänkande

Vad definieras som högkostnadskredit?

De lån som kommer omfattas av de nya ändringarna är konsumentkrediter med en effektiv ränta på minst 30 procentenheter högre än referensräntan.

Bostadskrediter och vanliga kreditköp kommer inte omfattas av de nya ändringarna.

Vad har beslutats?

Följande förslagspunkter togs med beslut i kammaren.

Kryphål finns i de nya ändringarna

Under beslutet lades det fram en motion om utformning av räntetaket som riksdagen avslog. Ställningstagandet var att man ville se att räntetaket skulle omfatta den effektiva räntan istället för krediträntan.

Att räntetaket bara gäller för krediträntan innebär att man öppnar upp för ett kryphål där kreditgivarna kan fortsätta med samma produktutbud som man har idag. Smålån på några tusenlappar som man betalar tillbaka inom 30 dagar kan idag har flera hundra procent i effektiv ränta. Genom att ändrar fördelningen mellan uppläggningsavgift och kreditränta är det fortfarande möjligt att hålla sig inom räntetaket och behålla en väldigt hög effektiv ränta på lånet.

Relaterade artiklar

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023