Så länge klarar sig svensken utan pengar

Så länge klarar sig svensken utan pengar

3 mars, 2017 Av 0 kommentarer

2016 har varit ett år med låga räntor och ett starkt år på börsen. Men hur länge skulle svensken egentligen klara av att leva utan någon inkomst? Enligt en undersökning från Länsförsäkringar Bank så visar det sig att 14 % av svenskarna inte skulle klara mer än en månad utan någon inkomst.

Man kan tro att det bara är låginkomsttagare och ensamstående som faller in i denna gruppen men även hos höginkomsttagare (45.000 - 50.000 kr/mån) så är det hela 17 % som uppger samma svar. Den grupp med sämst förutsättningar är dem som tjänar mellan 15.000 - 20.000 kr/mån där varje fjärde uppgav att det inte skulle klara mer än en månad.

De som redan är sparare sparar mer. Men de som borde sätta i gång att spara i denna lågräntemiljö, gör inte det i tillräckligt stor omfattning.

- Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank

Om man kollar på ett längre tidsperspektiv så är det fyra av tio svenskar som klarar sig högst sex månader utan någon inkomst. Däremot är det 48 % som klarar sig mer än ett halvår och den största åldersgruppen bland dessa är inte helt oväntat mellan 40 och 69 år.

Svenskarna borde absolut bli bättre på att spara och ha en buffert för oväntade utgifter eller om man skulle förlora sitt jobb. Har du inte satt igång redan så är det hög tid att göra det och man bör sätta en miniminivå på 3 månadslöner på sitt sparkapital.

Hur länge skulle du klara dig på sparade pengar om du förlorar din inkomst?

Tidsperspektiv Fördelning %
1 månad eller kortare 14 %
2 månader 8 %
3 månader 8 %
4-6 månader 12 %
Mer än 6 månader 48 %

*Källa: Länsförsäkringar Bank. 3000 personer tillfrågades i undersökningen.

Lämna en kommentar

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 18 september, 2023