Stärkt skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Stärkt skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

13 februari, 2018 Av 0 kommentarer

I januari lämnade regeringen in en lagrådsremiss med förslag för att minska risken att privatpersoner drabbas av betalningsanmärkningar som personen inte känner till. I remissen kan man bland annat läsa om följande ändringar som man vill göra för att skapa ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar.

  • Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
  • Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Idag så kan ett krav från staten eller en kommun, t.ex. en parkeringsbot, lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att man har fått kännedom om kravet. Detta leder i sin tur till att man får en betalningsanmärkning registrerad på sig hos kreditupplysningsföretagen som ligger kvar i 3 år innan den försvinner.

Vad innebär det nya förslaget?

Det nya förslaget innebär att Kronofogdemyndigheten får först registrera en betalningsanmärkning efter att man har underrättat gäldenären om målet samt gett en skälig tid att bevaka sin rätt, d.v.s. betala tillbaka skulden inom denna tidsram. Först efter denna tid har passerat kan en betalningsanmärkning registreras på dig.

Enligt regeringen bedömer man att integritetsskyddet för privatpersoner kommer att stärkas. Förslaget kommer även få positiva konsekvenser för kreditgivarna som tar en kreditupplysning på dig då kreditupplysningen blir mer relevant, och kommer spegla gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga bättre, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lämna en kommentar

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 18 september, 2023