Stärkt skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Stärkt skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

13 februari, 2018 Av 0 kommentarer

I januari lämnade regeringen in en lagrådsremiss med förslag för att minska risken att privatpersoner drabbas av betalningsanmärkningar som personen inte känner till. I remissen kan man bland annat läsa om följande ändringar som man vill göra för att att skapa ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar.

  • Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
  • Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Idag så kan ett krav från staten eller en kommun, t.ex. en parkeringsbot, lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att man har fått kännedom om kravet. Detta leder i sin tur till att man får en betalningsanmärkning registrerad på sig hos kreditupplysningsföretagen som ligger kvar i 3 år innan den försvinner.

Vad innebär det nya förslaget?

Det nya förslaget innebär att Kronofogdemyndigheten får först registrera en betalningsanmärkning efter att man har underättat gäldenären om målet samt gett en skälig tid att bevaka sin rätt, dvs betala tillbaka skulden inom denna tidsram. Först efter denna tid har passerat kan en betalningsanmärkning registreras på dig.

Enlig regeringen bedömer man att integritetsskyddet för privatpersoner kommer att stärkas. Förslaget kommer även få positiva konsekvenser för kreditgivarna som tar en kreditupplysning på dig då kreditupplysningen blir mer relevant, och kommer spegla gäldenärens betalningsvilja och betalningsförmåga bättre, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Enklare
5.000 - 600.000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2.95% - 26.50%

Ränta

27 st

Anslutna långivare

Grundkrav
Åldersgräns
18 år
Betalningsanmärkning
Accepteras av 7 banker
Inkomstkrav
120.000 kr/år
Handläggningstid
Kreditupplysning
UC
Svarstid
Inom 24 tim
Utbetalning
1 - 5 bankdagar

Representativt exempel: Låna 120 000 kr i 3 år. Effektiv ränta 6.11%. Räntekostnad 11 324 kr. Totalt att återbetala 131 324 kr.

Visa samarbetspartners
Lånekoll
10.000 - 600.000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2.95% - 39.50%

Ränta

28 st

Anslutna långivare

Grundkrav
Åldersgräns
18 år
Betalningsanmärkning
Accepteras av 8 banker
Inkomstkrav
110.000 kr/år
Handläggningstid
Kreditupplysning
UC
Svarstid
Inom 24 tim
Utbetalning
1 - 5 bankdagar

Representativt exempel: Låna 100 000 kr i 5 år. Effektiv ränta 4.96%. Kreditkostnad 12 860 kr. Totalt att återbetala 112 860 kr.

Visa samarbetspartners
Freedom Finance
5.000 - 600.000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2.95% - 39.50%

Ränta

30 st

Anslutna långivare

Grundkrav
Åldersgräns
18 år
Betalningsanmärkning
Accepteras av 9 banker
Inkomstkrav
100.000 kr/år
Handläggningstid
Öppet idag kl 0-24
Kreditupplysning
UC
Svarstid
Inom 24 tim
Utbetalning
1 - 5 bankdagar

Representativt exempel: Låna 30 000 kr i 4 år. Effektiv ränta 10.36%. Kreditkostnad 6453 kr. Totalt att återbetala 36 453 kr.

Visa samarbetspartners
Direkto
10.000 - 500.000 kr

Lånebelopp

1 - 18 år

Löptid

2.95% - 24.99%

Ränta

18 st

Anslutna långivare

Grundkrav
Åldersgräns
20 år
Betalningsanmärkning
Accepteras av 5 banker
Inkomstkrav
100.000 kr/år
Handläggningstid
Kreditupplysning
UC
Svarstid
Inom 24 tim
Utbetalning
1 - 3 bankdagar

Representativt exempel: Låna 75 000 kr i 5 år. Effektiv ränta 5.50%. Kreditkostnad 10 980 kr. Totalt att återbetala 85 980 kr.

Visa samarbetspartners

0 kommentarer

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Artikeln uppdaterades senast: 12 juni, 2020