Åtgärder för att stoppa lånefesten i Norge

Åtgärder för att stoppa lånefesten i Norge

11 augusti, 2017 Av 0 kommentarer

Tillväxttakten för hushållslån har ökat markant den senaste tiden i Sverige. Enligt senaste statistik från SCB så hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent i juni månad. Kollar man på lån utan säkerhet så har det idag lånats ut hela 190 miljarder kronor till svenskarna.

Om vi kollar närmare på vårt grannland Norge så har man sett ett stort uppsving för konsumtionslån den senaste tiden och det har blivit ett allt större problem. Senaste 12 månaderna har man sett en ökning med hela 17 procent och man räknar med att norrmännen nu har 90 miljarder kronor i dyra konsumtionslån. Trots att konsumtionslånen endast står för 3 procent av hushållens lån så beräknas de ändå stå för 12 procenten av hushållens totalt ränteutgifter tack vare de höga räntorna.

Åtgärder 2017

Förra året så presenterade den svenska regeringen ett förslag med stärkt konsumentskydd för att få stopp på problemet med dyra konsumtionslån här i Sverige. Förslaget är nu på remiss och utredningen förslår att åtgärderna ska träda i kraft den 1 juli 2018.

I Norge har man redan slagit tag i saken och genomfört flera åtgärder för att minska lånefesten. Den 1 juli genomfördes flera skärpta krav på kreditgivarna. Marknadsföringen skärptes och kreditgivarna får nu inte erbjuda högre krediter utan att låntagaren har ansökt om det. Man ska även införa ett skuldregister under 2017 vilket gör att man kan lättare kan avgöra om låntagaren kan betala tillbaka låneskulden i tid.

Finans Norge, branschorganisationen för bank- och finansnäringen, är positiva till de nya reglerna. Man har varit med och utarbetat de nya riktlinjerna som bland annat innehåller skärpta krav att inte marknadsföra lån på plattformar där målgruppen är under 25 år.

Trots alla åtgärder så kommer vi antagligen få se ännu flera skärpta krav i Norge. Oppositionen är inte helt nöjda med regeringens förslag och man diskuterar bland annat att även införa en begränsning på hur hög räntan får vara på konsumtionslån.

0 kommentarer

Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Artikeln uppdaterades senast: 5 maj, 2021