FI vill införa tuffare amorteringskrav på bolån

FI vill införa tuffare amorteringskrav på bolån

14 augusti, 2017 Av 0 kommentarer

Den senaste prognosen visar att hushållens sammanlagda bolån är uppe på rekordhöga nivåer, närmare bestämt över 3000 miljarder kronor. Enligt SCB har skulderna ökat med 200 miljarder senaste året och många menar att vi finner oss på en farlig nivå där fastighetsbubblan kan spricka när som helst. Enligt Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, så går vi mot ett farligt håll. Detta är resultatet av en kombination där svensk ekonomi går bra samtidigt som vi har rekordlåga räntor.

Nytt förslag för att minska hushållens skuldsättningsgrad

Den 1 juni 2016 så trädde ett nytt amorteringskrav i kraft på grund av de svenska hushållens höga skuldsättningsgrad. Nu vill Finansinspektionen skärpa kraven ytterligare på grund av utvecklingen där dagens rekordlåga räntor blåser upp hushållens skulder och bostadspriser.

På tre år har bostadspriserna ökat med drygt 40 procent. FI ser därför att sårbarheter byggs upp i den svenska ekonomin.

- Finansinspektionen

Det nya förslaget, som lades fram i maj, innebär att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst måste amortera 1 procentenhet med än vad de gör i dagsläget. Detta för att få bukt med stora skulderna i förhållande till hushållens inkomst. Förslaget, om det röstas igenom, skulle i så fall endast gälla nya bolån och ha samma undantag som gäller för dagens amorteringskrav.

Vad innebär det i praktiken då? - De som skulle drabbas mest av detta förslaget är de hushåll med stora lån. T.ex. så skulle ett lån på 4 miljoner innebära att man behöver amortera 10 000 kr i månaden om du omfattas av den nya regeln och har en belåningsgrad över 70 procent.

Vad kommer hända nu?

Förslaget är nu ute på en remiss fram till den 8 september innan FI lämnar över slutgiltiga förslaget till regeringen som kommer få besluta om de vill gå vidare i frågan. Sveriges finansmarknadsminister Per Bolund (MP) välkomnar förslaget och tycker det är viktigt att FI fortsätter analysera utvecklingen och kommer med relevanta förslag.

Finansinspektionen vill införa de nya amorteringskraven så fort som möjligt och om förslaget godkänns av regeringen kan de nya kraven träda i kraft redan i början av nästa år. Man gör också en bedömning att 14 procent av dem som tar nya lån kommer att beröras av de nya kraven.


Kommentera artikeln

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023