Undersökning om svenska hushållens privatekonomi

Undersökning om svenska hushållens privatekonomi

7 mars, 2018 Av 0 kommentarer

Enligt en undersökning som Finansinspektionen har genomfört visar det sig att många konsumenter saknar grundläggande finansiella kunskaper. Enligt en tidigare undersökning som gjordes 2009 så har man fått en ny bild över hushållens privatekonomi och finansiella förmåga.

Även om många hushåll upplever att de har fått det bättre och större kunskap så är gruppen, som har det svårt att få ihop det ekonomiskt, lika stor som vid FI:s tidigare undersökning. Undersökningen har gjorts via telefonintervjuer. 1001 intervjuer genomfördes i målgruppen 18-79 år där man pratade med den person som var mest insatt i hushållets ekonomi.

Hur ofta har du slut på pengar vid månadens slut?

Ofta är det de yngre målgrupperna som har det tuffare ekonomiskt än de äldre. Även om de äldre har en lägre inkomst så visar statistiken att dem är bättre på att planera och har en starkare ekonomi.

Ålder Ofta Ibland Aldrig Ej svarat
18-29 år 11 % 23 % 63 % 3 %
30-39 år 8 % 15 % 76 % 2 %
40-49 år 6 % 16 % 78 % 1 %
50-64 år 3 % 9 % 86 % 0 %
65-79 år 3 % 7 % 89 % 1 %

Kan du hantera en oförutsedd utgift?

Hushållen uppger att de flesta kan hantera en oförutsedd avgift på 20 000 kr utan att behöva vända sig till en kreditgivare. 13 % upplever det som svårt att hantera en sådan utgift vilket kan jämföras med undersökningen 2009 där 14 % uppgav samma svar.

Ja Osäker Nej Ej svarat
79 % 7 % 13 % 1 %

Sparar du långsiktigt?

Ser man på antalet hushåll som sparar långsiktigt så har det minskat avsevärt. 74 % svarade att dem sparar långsiktigt vilket kan jämföras med tidigare undersökningen där 89 % uppgav samma svar. I 26 % gruppen är det vanligt att man hittar ensamhushåll och ensamstående med barn 0-18 år.

Ja Nej Vet ej
74 % 26 % 0 %

Håller du dig informerad om det finansiella systemet?

FI undersökte även hur bra koll hushållen har på det finansiella systemet samt räknefärdighet och finansiell förmåga. Resultatet visade sig att 22 % inte förstår sig på vad ränta innebär. 39 % saknade kunskap om förhållandet mellan ränta och inflation samt 31 % saknade kunskap om aktier och aktiefonder.

Enligt FI blir risken större att konsumenter väljer fel tjänster och produkter på finansmarknaden när man saknar denna grundläggande kunskap.

Lämna en kommentar

*E-post publiceras ej

Christopher Knutsson

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 18 september, 2023