Konsumentkreditlagen

Vad är konsumentkreditlagen?

I samband med ditt lån så har du vissa rättigheter som konsument enligt konsumentkreditlagen (2010:1846). Detta är lagar som är utformade till konsumentens fördel och lagar som kreditgivarna måste följa för att kunna bedriva en låneverksamhet. Man brukar säga att lagen är tvingad till din förmån vilket betyder att kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad lagen säger.

Under hösten 2016 presenterade regeringen ett förslag som komplement till konsumentkreditlagen för att skydda konsumenterna och få bukt med de problem som snabblån har inneburit. I denna rapport nämner man bland annat räntetak där krediträntan inte får överstiga 40 procent. Man föreslår även ett kostnadstak så att konsumenten aldrig ska kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av kreditbeloppet. Andra förslag i rapporten omfattar bland annat högre krav på kreditprövning, begränsningar att förlänga lån etc.

Då gäller konsumentkreditlagen

  • Vid avtal om kredit. Detta omfattar t.ex. snabblån, kontokredit och privatlån.
  • Vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning. T.ex. avbetalning på tv, mobiltelefonabonnemang, vitvaror etc.
  • Konsumentkreditlagen gäller inte vid studielån, bolån eller lån via pantbank.

Detta innehåller konsumentkreditlagen

Vill du se hela innehållet i konsumentkreditlagen kan du läsa mer om detta hos Konsumentverket. Vi har valt att plocka ut de viktigaste punkterna som kan vara av intresse för dig som konsument när du ingår ett låneavtal med någon av våra samarbetspartners.

När det gäller kreditavtal så vill man att kreditgivaren ska hålla något som kallas för god kreditgivningssed för att hålla en god relation mot dig som konsument. Det betyder det att kreditgivaren ska handla omdömesgillt och ansvarsfullt mot dig.

Marknadsföring

Kreditgivarens marknadsföring ska alltid vara tydlig och lätt för konsumenten att förstå. Förutom nominell ränta och avgifter så måste kreditgivaren alltid ange den effektiva räntan på lånet. Effektiva räntan är ett jämförelsemått på vad kreditens totala kostnader är. Detta ska visas genom ett representativt exempel på ett klart och framträdande sätt.

Om kreditgivaren använder vissa uttryck i sin marknadsföring t.ex. snabba pengar eller gratis lån anses detta strida mot konsumentkreditlagen och vara olämpligt vid kreditavtal.

Kreditprövning

En kreditgivare måste göra en kreditprövning på dig innan du ingår ett låneavtal. Denna kreditprövning kommer avgöra om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet inom den återbetalningstid som du har ansökt om. Även om du ansöker om mindre lån på 1000 kr eller ett större privatlån på 400 000 kr så måste alltid kreditgivaren utföra en kreditupplysning på dig enligt konsumentkreditlagen. Kreditprövningen tar bland annat i beräkning vilken inkomst och vilka tillgångar du har och om du har några betalningsanmärkningar eller skuldsaldo. Skulle du bli nekad att låna hos kreditgivaren har du alltid rätt att få veta orsaken till detta.

Ränta och avgifter

Kreditgivaren måste uppfylla vissa krav när det kommer till sin marknadsföring och vad för information som visas på deras webbsida. Kreditens effektiva ränta måste alltid anges i marknadsföringen, i förköpsinformationen samt i lånevillkoren. I ditt låneavtal ska även den årliga årsräntan och eventuella kostnader och avgifter anges.

Ångerrätt

Du som låntagare har alltid rätt till att ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Ångerrätten börjar räknas från den dag då du får tillgång till lånevillkor samt avtalsinformation. Vill du läsa mer om hur du kan ångra ditt kreditavtal och hur du ska gå tillväga? - läs mer om ångerrätt här.

Källor

Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Senast uppdaterad: 6 januari, 2024