Lån med borgensman

Med förtroende från en vän eller familjemedlem kan du få hjälp att få din låneansökan beviljad trots låg kreditvärdighet.

Med en borgensman som säkerhet fokuserar kreditgivaren inte på dina tidigare krediter och din kredithistorik, utan lånet bygger på förtroende mellan dig och din borgensman. Om du skulle få problem att fullfölja avbetalningsplanen hos kreditgivaren hjälper borgensmannen dig att betala tillbaka skulden. Läs mer om vilka typer av borgen det finns, om vad det innebär att vara en borgensman och vilka skillnader det finns när det kommer till att vara medsökande på lånet jämfört med att vara borgensman.

Borgenslån hos Tando

Tando har tagit fram ett specialanpassat lån för dig som har dålig kreditvärdighet, har aktuella skulder hos Kronofogden eller har betalningsanmärkningar. Detta är ett lån för dig som har svårt att få lån hos någon annan kreditgivare. Efter du har skickat in ansökan får du en registreringslänk som du skickar till din borgensman som slutför ansökan.

OBS! Tando tar ej emot nya ansökningar. Alla existerande kunder måste fortsätta göra sina månadsbetalningar som vanligt.

Tando
10.000 - 100.000 kr

Lånebelopp

36 - 72 mån

Löptid

25.77 %

Ränta

0 kr

Uppläggningsavgift

Mer information

Representativt exempel: Vid ett lån på 40 000 kr i 4 år med fast ränta på 25.77 % (effektiv ränta 29 %) blir det totala beloppet att betala 64 489 kr med 48 avbetalningar (1343 kr/mån). Uppläggningsavgift: 0 kr. Aviavgift: 0 kr/mån.

Alternativ till borgenslån

Ett annat sätt att få sin ansökan beviljad är att lägga till en medsökande på lånet (läs skillnaden mellan borgensman och medsökande). Din medsökande kommer att ha ett delat betalningsansvar att lånet betalas tillbaka till långivaren.

Långivare som accepterar skulder

Vänd dig till Nystart Finans som kan erbjuda lån trots aktiva skulder hos Kronofogden. Du måste ha en medsökande på lånet om du har aktiva skulder eller ansöker om lån över 300 000 kr.

Nystart Finans
30.000 - 500.000 kr

Lånebelopp

2 - 15 år

Löptid

6.95 - 21.95 %

Ränta

995 kr

Uppläggningsavgift

Mer information

Representativt exempel: Vid ett lån på 160 000 kr i 9 år med rörlig ränta på 17 % (effektiv ränta 18.95 %) blir det totala beloppet att betala 317 520 kr med 108 avbetalningar (2931 kr/mån). Uppläggningsavgift: 995 kr. Aviavgift: 29 kr/mån.

Låneförmedlare med en medsökande

Låt en låneförmedlare jämföra lånen åt dig. Jämförelsen är gratis och tar fram låneerbjudanden åt dig via låneförmedlarens samarbetspartners. Detta är ett vanligt sätt att låna pengar på idag för att försäkra sig om att få den lägsta möjliga räntan på sitt lån.

Advisa
5.000 - 600.000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2.95 - 25.95 %

Ränta

37 st

Anslutna långivare

Mer information

Representativt exempel: Vid ett lån på 310 000 kr i 12 år med rörlig ränta på 6.94 % (effektiv ränta 7.17 %) blir det totala beloppet att betala 457 643 kr med 144 avbetalningar (3178 kr/mån). Uppläggningsavgift: 0 kr. Aviavgift: 0 kr/mån.

Visa samarbetspartners
Sambla
5.000 - 600.000 kr

Lånebelopp

1 - 20 år

Löptid

2.95 - 29.90 %

Ränta

48 st

Anslutna långivare

Mer information

Representativt exempel: Vid ett lån på 150 000 kr i 10 år med rörlig ränta på 6.4 % (effektiv ränta 6.59 %) blir det totala beloppet att betala 203 472 kr med 120 avbetalningar (1696 kr/mån). Uppläggningsavgift: 0 kr. Aviavgift: 0 kr/mån.

Visa samarbetspartners

Om borgen

Att man går i borgen för någon innebär att man som fysisk eller juridisk person tar ansvar för någon annan. Åtagandet riktar sig mot en borgenär, i detta fallet en kreditgivare, där du som borgensman går in och fullföljer den betalning som är förpliktigat enligt skuldebrevet och fortsätter tills skulden är fullt återbetalt. Borgen är vanligast vid så kallat penninglån som sker vid lån i bank eller av annat kreditinstitut.

Ett borgensavtal kan ingås både skriftligen och muntligen även om det sistnämnda är att föredra för att undvika bevissvårigheter i händelse av tvist. Mer information om borgen och de viktigaste reglerna finns i 10 kap 8 § Handelsbalken.

Skillnaden mellan borgensman och borgenär

När man pratar om borgensman och borgenär så gäller det hålla begreppen isär då innebörden skiljer sig åt. När man som privatperson lånar pengar från en kreditgivare blir du gäldenär (du har en skuld till någon) och kreditgivaren blir borgenär (part som har en fordran mot någon). Till skillnad från borgenär så betyder borgensman att man har ett åtagande som riktar sig mot borgenären.

Olika typer av borgen

Enkel borgen

En enkel borgen innebär att man, enligt huvudregeln i 10 kap 8 § Handelsbalken, som borgensman ska betala det som gäldenären inte kan betala. Borgenären i detta fallet måste först se till att gäldenären inte kan betala eller saknar utmätningsbara tillgångar. Först efter borgenären kan visa att gäldenären inte kan betala träder borgensmannens betalningsskyldighet in.

Proprieborgen

Alltför många banker upplever "Enkel borgen" som alltför omständlig och svår att hantera. Med en Proprieborgen räknas skulden som borgensmannens egna och därmed underlättar indrivningen av låneskulden om gäldenären får svårigheter att fullfölja avbetalningsplanen. Borgenären kan vända sig direkt till borgensmannen och kräva in skulden för att snabbare få in pengar. Detta är den vanligaste typen av borgen som sker vid kreditlån.

Solidarisk borgen

Solidarisk borgen innebär att flera går i borgen och har delat ansvar och därmed också en solidarisk betalningsskyldighet. Borgenären kan kräva en eller flera att betala av på skulden. Den eller de som betalar erhåller något som kallas för regress vilket innebär att personerna har rätt att återkräva den summa som inte betalats av gäldenären.

Finns borgenslån hos storbankerna?

Borgenslån är fortfarande ganska nytt på lånemarknaden och idag är det endast nischbanker som kan erbjuda denna typen av lån. Ingen av storbankerna (Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea etc.) använder sig av borgensman som säkerhet eller garant för lånet. Här får man istället ansöka om ett lån med en medsökande vilket betyder att man har ett gemensamt betalningsansvar.

Vad det innebär att vara borgensman

När man är en borgensman går man in i garant för dig som gäldenär när du ingår ett låneavtal med en kreditgivare (borgenslån). Oftast brukar en borgensman vara en vän, familjemedlem eller någon annan som litar på dig att du fullföljer det betalningsansvar som kreditgivaren ställer på dig.

Om man som borgensman ångrar sitt åtagande och vill bli av med sitt betalningsansvar måste man hitta en ny borgensman, om gäldenären tillåter det, som kan ta över statusen som borgensman. Annars är borgensmannen betalningsansvarig tills låneskulden är betald.

Krav på borgensman

Vid ett kreditavtal så kommer de största kraven ställas på borgensmannen och inte gäldenären. Kraven kan skiljas beroende på vilken kreditgivare som tillåter lån med borgensman men om vi tar Tando som exempel måste följande grundkrav uppfyllas.

  • Är 21 - 80 år gammal
  • Har inga betalningsanmärkningar
  • Har en stabil inkomst

Skillnaden mellan borgensman och medsökande

Att vara en medsökande eller borgensman kan skilja sig åt när det kommer till betalningsansvar och vilka krav som ställs när man skickar in låneansökan.

Betalningsansvar

Första måste man särskilja vilken typ av borgen man pratar om. För proprieborgen, som är det vanligaste vid kreditlån, så skiljer det sig väldigt lite då man som borgensman eller medsökande är lika ansvarig för att lånet ska återbetalas. Vid enkel borgen så blir det en större skillnad då borgenären måste göra allt i sin makt att kräva in skulden från gäldenären innan man kan ställa betalningskrav på borgensmannen.

Kreditvärdighet och kreditupplysning

Det finns en större skillnad när man kollar på vilka krav och kreditvärdighet som måste uppfyllas av låntagaren. Om du har en medsökande på lånet så krävs det oftast att både har en okej kreditvärdighet och stabil inkomst. Vid ett lån med borgensman kan det vara så att kreditupplysning endast sker på borgensmannen och inte gäldenären. All kreditbedömning ligger på hur stor sannolikheten är att borgensmannen kan betala tillbaka låneskulden om gäldenären skulle få betalningssvårigheter.

Koll på låneord

Borgensman

Fysisk eller juridisk person som har ett borgensåtagande. Man går i borgen för någon och förbinder sig att överta betalningsskyldigheten om låntagaren inte kan betala av låneskulden.

Gäldenär

Fysisk eller juridisk person som har en skuld till någon och är betalningsskyldig.

Borgenär

Motsatsen till gäldenär även kallat fordringsägare. Är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en gäldenär.

Fakta

Borde jag bli borgensman?

Att vara en borgensman till någon kommer med ett stort ansvar. Du bör ha full koll på alla villkor och funderar noga innan du tar ett beslut och kunna svara ja på följande frågor.

  • Litar du på låntagaren har avsikt att följa de månatliga återbetalningarna enligt låneavtalet?
  • Är du beredd att betala de månatliga återbetalningarna om låntagaren inte har råd?
  • Förstår du de konsekvenser som uppstår om inte du eller låntagaren betalar skulden i tid?
  • Förstår du att man inte kan avsäga sig ansvar som borgensman tills låneskulden är betald?

Jämförelse av långivarnas räntor

I vår illustration har vi gjort en sammanställning på alla lån där du kan se vilka kreditgivare som erbjuder lägst respektive högst ränta. Klicka på respektive kreditgivare för att få mer information om vilka avgifter som kan tillkomma på ditt lån.

Jämför ränta på lån med borgensman

Tando 10.000 - 100.000 kr
25.77 %

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Sidan uppdaterades senast: 29 september, 2021