Lån med borgensman

Få hjälp av en borgensman

Med förtroende från en vän eller familjemedlem kan du få hjälp att få din låneansökan beviljad trots låg kreditvärdighet.

Med en borgensman som säkerhet fokuserar kreditgivaren inte på dina tidigare krediter och din kredithistorik, utan lånet bygger på förtroende mellan dig och din borgensman. Om du skulle få problem att fullfölja avbetalningsplanen hos kreditgivaren hjälper borgensmannen dig att betala tillbaka skulden.

Läs mer om vilka typer av borgen det finns, om vad det innebär att vara en borgensman och vilka skillnader det finns när det kommer till att vara medsökande på lånet jämfört med att vara borgensman.

Lån med borgensman hos Tando

Tando har tagit fram ett specialanpassat lån för dig som har dålig kreditvärdighet, har aktuella skulder hos Kronofogden eller har betalningsanmärkningar. Detta är ett lån för dig som har svårt att få lån hos någon annan kreditgivare. Ingen kreditupplysning eller inkomstkrav ställs på låntagaren.

Privatlån
Tando
10.000 - 70.000 kr

Lånebelopp

12 - 60 mån

Löptid

25.77%

Ränta

0 kr

Uppläggningsavgift

Grundkrav
Åldersgräns
18 år
Betalningsanmärkning
Inkomstkrav
Inget krav
Handläggningstid
Kreditupplysning
Creditsafe (borgensman)
Svarstid
Svar direkt
Utbetalning
Inom 24 tim

Representativt exempel: Låna 40000 kr i 4 år. Effektiv ränta 29%. Kreditkostnad 24 489 kr. Totalt att återbetala 64 489 kr.

Borgensman

Om borgen

Att man går i borgen för någon innebär att man som fysisk eller juridisk person tar ansvar för någon annan. Åtagandet riktar sig mot en borgenär, i detta fallet en kreditgivare, där du som borgensman går in och fullföljer den betalning som är förpliktigat enligt skuldebrevet och fortsätter tills skulden är fullt återbetalt. Borgen är vanligast vid så kallat penninglån som sker vid lån i bank eller av annat kreditinstitut.

Ett borgensavtal kan ingås både skriftligen och muntligen även om det sistnämnda är att föredra för att undvika bevissvårigheter i händelse av tvist. Mer information om borgen och de viktigaste reglerna finns i 10 kap 8 § Handelsbalken.

Skillnaden mellan borgensman och borgenär

När man pratar om borgensman och borgenär så gäller det hålla begreppen isär då innebörden skiljer sig åt. När man som privatperson lånar pengar från en kreditgivare blir du gäldenär (du har en skuld till någon) och kreditgivaren blir borgenär (part som har en fordran mot någon). Till skillnad från borgenär så betyder borgensman att man har ett åtagande som riktar sig mot borgenären.

Olika typer av borgen

Det finns olika typer av borgen. Vi går igenom de vanligaste och vad som skiljer dessa åt.

Enkel borgen

En enkel borgen innebär att man, enligt huvudregeln i 10 kap 8 § Handelsbalken, som borgensman ska betala det som gäldenären inte kan betala. Borgenären i detta fallet måste först se till att gäldenären inte kan betala eller saknar utmätningsbara tillgångar. Först efter borgenären kan visa att gäldenären inte kan betala träder borgensmannens betalningsskyldighet in.

Proprieborgen

Allt för många banker upplever "Enkel borgen" som alltför omständlig och svår att hantera. Med en Proprieborgen räknas skulden som borgensmannens egna och därmed underlättar indrivningen av låneskulden om gäldenären får svårigheter att fullfölja avbetalningsplanen. Borgenären kan vända sig direkt till borgensmannen och kräva in skulden för att snabbare få in pengar. Detta är den vanligaste typen av borgen som sker vid kreditlån.

Solidarisk borgen

Solidarisk borgen innebär att flera går i borgen och har delat ansvar och därmed också en solidarisk betalningsskyldighet. Borgenären kan kräva en eller flera att betala av på skulden. Den eller de som betalar erhåller något som kallas för regress vilket innebär att personerna har rätt att återkräva den summa som inte betalats av gäldenären.

Vad innebär det att vara borgensman?

När man är en borgensman går man in i garant för dig som gäldenär när du ingår ett låneavtal med en kreditgivare. Oftast brukar en borgensman vara en vän, familjemedlem eller någon annan som litar på dig att du fullföljer det betalningsansvar som kreditgivaren ställer på dig.

Om man som borgensman ångrar sitt åtagande och vill bli av med sitt betalningsansvar måste man hitta en ny borgensman, om gäldenären tillåter det, som kan ta över statusen som borgensman. Annars är borgensmannen betalningsansvarig tills låneskulden är betald.

Krav på borgensman

Vid ett kreditavtal så kommer de största kraven ställas på borgensmannen och inte gäldenären. Kraven kan skiljas beroende på vilken kreditgivare som tillåter lån med borgensman men om vi tar Tando som exempel måste följande grundkrav uppfyllas.

  • Är 21 - 80 år gammal
  • Har inga betalningsanmärkningar
  • Har en stabil inkomst

Skillnaden mellan medsökande och borgensman

Att vara en medsökande eller borgensman kan skilja sig åt. Vi går igenom vad som gäller vid betalningsansvar samt de krav som ställs när man skickar in låneansökan.

Betalningsansvar

Första måste man särskilja vilken typ av borgen man pratar om. För proprieborgen, som är det vanligaste vid kreditlån, så skiljer det sig väldigt lite då man som borgensman eller medsökande är lika ansvarig för att lånet ska återbetalas. Vid enkel borgen så blir det en större skillnad då borgenären måste göra allt i sin makt att kräva in skulden från gäldenären innan man kan ställa betalningskrav på borgensmannen.

Kreditvärdighet och kreditupplysning

Det finns en större skillnad när man kollar på vilka krav och kreditvärdighet som måste uppfyllas av låntagaren. Om du har en medsökande på lånet så krävs det oftast att både har en okej kreditvärdighet och stabil inkomst. Vid ett lån med borgensman kan det vara så att kreditupplysning endast sker på borgensmannen och inte gäldenären. All kreditbedömning ligger på hur stor sannolikheten är att borgensmannen kan betala tillbaka låneskulden om gäldenären skulle få betalningssvårigheter.

Jämför privatlån med medsökande

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Sidan uppdaterades senast: 22 juni, 2020