Lånekalkylator

Använd vår lånekalkylator för att räkna fram din månadskostnad på annuitetslån. Se hur fördelningen mellan ränta och amortering skiljer när du vill låna pengar med en bestämd återbetalningstid.

Med ett annuitetslån betalar du alltid samma summa varje månad. Räntekostnaden kommer vara högre i början och minska vid varje betalningstillfällen. Motsvarande för amorteringen är att den kommer vara mindre i början men kommer sedan att öka vid varje betalningstillfälle.

Lånekalkylator för annuitetslån

Ställ in reglagen på önskat lånebelopp, löptid och årsränta för att få reda på din månadskostnad, totala räntekostnad, hur mycket du behöver betala tillbaka totalt och den effektiva räntan på lånet.

Lånebelopp:
30000 kr
5 000 kr600 000 kr
Löptid:
2 år
1 år20 år
Årsränta:
5.70 %
1 %30 %
Din lånekostnad
Ränta kr
Månadskostnad kr
Total lånekostnad kr
Effektiv ränta %

Uträkning av annuitet och effektiv ränta

I vår lånekalkylator använder vi oss av olika matematiska formler för att räkna ut annuitet och effektiv ränta. Nedan går vi igenom hur uträkningen ser ut och hur du kan använda samma formel, om det är för egen uträkning eller kanske till en matteuppgift.

Formel för uträkning av annuitet

För att räkna ut annuiteten på ett lån, det belopp som du ska betala varje månad, måste du ta i beräkning hur mycket lånebeloppet är på, räntesats för perioden och hur många betalningar som kommer göras under återbetalningstiden.

$$A = S_0 \times {p(1 + p)^n \over (1 + p)^n - 1}$$

$$S_0$$ = Lånebelopp

$$p$$ = Årsräntan på lånet (årsräntan måste delas med antalet betalningstillfällen per år)

$$n$$ = Antalet betalningar som kommer göras under återbetalningstiden

Exempeluträkning

Du tar ett lån på 10 000 kr i 1 år (månatlig amortering) med en ränta på 5.70 %. Om vi använder oss av formeln ovan får vi fram följande annuitet.

$$S_0$$ = 10000

$$p$$ = 5.70 %/12 = 0.475 % = 0,00475

$$n$$ = 1 x 12 = 12

$$A = 10000 \times {0,00475(1 + 0,00475)^{12} \over (1 + 0,00475)^{12} - 1}$$

$$A = 859,29$$

Formel för uträkning av effektiv ränta

Att få fram effektiv ränta på lånet är helt klart krångligare att räkna ut än annuitet. För att få fram räntan måste du använda följande variabler i formeln.

$$\sum_{k=1}^m {C_k (1 + X)^{t_k}} = \sum_{j=1}^n {D_j (1 + X)^{-s_j}}$$

$$X$$ = Den effektiva räntan

$$m$$ = Sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden

$$k$$ = Kreditutnyttjandes plats i tidsföljden

$$C_k$$ = Storleken på kreditutnyttjande

$$t_k$$ = Tiden mellan datumet för första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande

$$n$$ = Sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden

$$j$$ = Återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden

$$D_j$$ = Storleken på en återbetalning

$$s_j$$ = Tiden mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning

Fördelningen mellan ränta och amortering

Som vi beskrev innan så kommer fördelningen mellan ränta och amortering att skilja vid början av lånet till du har betala tillbaka hela lånet inom den löptid som du har ansökt om.

För att illustrera ett exempel så skulle fördelningen så se ut som följande, enligt bilden nedan, om vi använder oss av samma exempeluppgifter som innan (10 000 kr i 12 månader med ränta på 5.70 %). Din månadsbetalningen skulle i så fall bli 859 kr, en total räntekostnad på 311 kr och en effektiv ränta på 5.85 %.

Månad Bet/mån Amortering Ränta
1 859.29 kr 811.79 kr 47.50 kr
2 859.29 kr 815.65 kr 43.64 kr
3 859.29 kr 819.52 kr 39.77 kr
4 859.29 kr 823.41 kr 35.88 kr
5 859.29 kr 827.32 kr 31.97 kr
6 859.29 kr 831.25 kr 28.04 kr
7 859.29 kr 835.20 kr 24.09 kr
8 859.29 kr 839.17 kr 20.12 kr
9 859.29 kr 843.16 kr 16.13 kr
10 859.29 kr 847.16 kr 12.13 kr
11 859.29 kr 851.18 kr 8.11 kr
12 859.29 kr 855.23 kr 4.06 kr
Totalt 10 311.43 kr 10 000 kr 311.43 kr
Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 23 september, 2023