Lånekalkylator

Använd vår lånekalkylator för att räkna fram din månadskostnad på annuitetslån. Se hur fördelningen mellan ränta och amortering skiljer när du vill låna pengar med en bestämd återbetalningstid.

Lånekalkylator för annuitetslån

Ställ in reglagen på önskat lånebelopp, löptid och årsränta för att få reda på din månadskostnad, totala räntekostnad, hur mycket du behöver betala tillbaka totalt och den effektiva räntan på lånet.

Lånebelopp:  30000 kr
Löptid:  12 mån
Årsränta:  5.70 %
Månadsbetalning:   kr
Total räntekostnad:   kr
Full återbetalning:   kr
Effektiv ränta:   %

Annuitetslån vs. Rak amortering

När man betalar tillbaka låneskulden till kreditgivaren finns det två olika upplägg att välja mellan, rak amortering och annuitet. När du betalar av på ett annuitetslån betalar man alltid samma summa varje månad som du kan se i vår lånekalkylator. Räntan kommer vara högre i början och minska vid varje betalningstillfällen. Amorteringen kommer ha samma upplägg fast tvärtom då du amorterar mindre i början men kommer sedan att öka vid varje betalningstillfälle.

Uträkning av annuitet och effektiv ränta

I vår lånekalkylator använder vi oss av olika matematiska formler för att räkna ut annuitet och effektiv ränta. Nedan går vi igenom hur uträkningen ser ut och hur du kan använda samma formel, om det är för egen uträkning eller kanske till en matteuppgift.

Formel för uträkning av annuitet

För att räkna ut annuiteten på ett lån, det belopp som du ska betala varje månad, måste du ta i beräkning hur mycket lånebeloppet är på, räntesats för perioden och hur många betalningar som kommer göras under återbetalningstiden.

$$A = S_0 \times {p(1 + p)^n \over (1 + p)^n - 1}$$

$$S_0$$ = Lånebelopp

$$p$$ = Årsräntan på lånet (årsräntan måste delas med antalet betalningstillfällen per år)

$$n$$ = Antalet betalningar som kommer göras under återbetalningstiden

Exempeluträkning

Du tar ett lån på 10 000 kr i 1 år (månatlig amortering) med en ränta på 5.70 %. Om vi använder oss av formeln ovan får vi fram följande annuitet.

$$S_0$$ = 10000

$$p$$ = 5.70 %/12 = 0.475 % = 0,00475

$$n$$ = 1 x 12 = 12

$$A = 10000 \times {0,00475(1 + 0,00475)^{12} \over (1 + 0,00475)^{12} - 1}$$

$$A = 859,29$$

Formel för uträkning av effektiv ränta

Att få fram effektiv ränta på lånet är helt klart krångligare att räkna ut än annuitet. För att få fram räntan måste du använda följande variabler i formeln.

$$\sum_{k=1}^m {C_k (1 + X)^{t_k}} = \sum_{j=1}^n {D_j (1 + X)^{-s_j}}$$

$$X$$ = Den effektiva räntan

$$m$$ = Sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden

$$k$$ = Kreditutnyttjandes plats i tidsföljden

$$C_k$$ = Storleken på kreditutnyttjande

$$t_k$$ = Tiden mellan datumet för första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande

$$n$$ = Sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden

$$j$$ = Återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden

$$D_j$$ = Storleken på en återbetalning

$$s_j$$ = Tiden mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning

Fördelningen mellan ränta och amortering

Som vi beskrev innan så kommer fördelningen mellan ränta och amortering att skilja vid början av lånet till du har betala tillbaka hela lånet inom den löptid som du har ansökt om.

För att illustrera ett exempel så skulle fördelningen så se ut som följande, enligt bilden nedan, om vi använder oss av samma exempeluppgifter som innan (10 000 kr i 12 månader med ränta på 5.70 %). Din månadsbetalningen skulle i så fall bli 859 kr, en total räntekostnad på 311 kr och en effektiv ränta på 5.85 %.

Månad Bet/mån Amortering Ränta
1 859.29 kr 811.79 kr 47.50 kr
2 859.29 kr 815.65 kr 43.64 kr
3 859.29 kr 819.52 kr 39.77 kr
4 859.29 kr 823.41 kr 35.88 kr
5 859.29 kr 827.32 kr 31.97 kr
6 859.29 kr 831.25 kr 28.04 kr
7 859.29 kr 835.20 kr 24.09 kr
8 859.29 kr 839.17 kr 20.12 kr
9 859.29 kr 843.16 kr 16.13 kr
10 859.29 kr 847.16 kr 12.13 kr
11 859.29 kr 851.18 kr 8.11 kr
12 859.29 kr 855.23 kr 4.06 kr
Totalt 10 311.43 kr 10 000 kr 311.43 kr