Vad är ett låneskydd?

Få en extra ekonomisk trygghet i livet vid oförutsedda händelser. Att råka ut för en olycka eller att bli av med sitt jobb kan skapa en stor ekonomisk skada om man inte har en buffert. Med hjälp av ett låneskydd, som täcker dig ekonomiskt, kan du klara av de ekonomiska påfrestningar som din privatekonomi annars skulle ha + att du minskar risken att få eventuella betalningsanmärkningar.

Ett låneskydd är som en försäkring som går in och täcker dig ekonomiskt i vissa situationer om du behöver ett tillskott eller stöd. Låneskyddet består normalt av två olika skydd, ett skydd som ger dig en ersättning om du skulle bli arbetslös eller om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall, och ett annat skydd som ger dig ersättning vid dödsfall.

Låneskydd vid sjukdom eller arbetslöshet

Om du blir tillfälligt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös i minst 30 dagar ersätter försäkringen din månadskostnad. Du kan ersättas maximalt med 15 000 kr i månaden under 1 år. Försäkringen gäller ej vid permittering eller om du blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning upphört.

Låneskydd vid dödsfall

Vid dödsfall kan en del eller hela lånet lösas upp till det maxbelopp som står i villkoren. Hur mycket beror på vilket försäkringsavtal du har och hur mycket du har valt att försäkra dina lån.

Vad kostar ett låneskydd?

Premien för ett låneskydd brukar baseras på din månadskostnad för lånet (amortering och ränta). Du betalar en viss procent av denna kostnad och betalningen sker samtidigt som lånet. Om du till exempel har en månadskostnad på 5000 kr på ditt lån och låneskyddet har en premie på 8 % behöver du betala en avgift på 400 kr varje månad. Låneskyddet har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst genom att kontakta den aktuella långivaren.

Krav på dig som låntagare

För att kvalificera dig för ett låneskydd måste du uppfylla vissa krav. Dessa krav kan variera mellan kreditgivarna och bankerna men vanligtvis gäller de krav som nämns nedan. Läs igenom villkoren innan du tecknar ett låneskydd och vad det kommer kosta dig varje månad.

 • Är mellan 18 år och 65 år gammal
 • Är folkbokförd i Sverige
 • Är fullt arbetsför
 • Är anställd eller företagare med en arbetstid om minst ett antal timmar

Lån med kostnadsfritt låneskydd

Vissa kreditgivare erbjuder sina låntagare ett låneskydd utan kostnad i 3 månader när du tecknar ett nytt privatlån. Du kan efter denna period välja om du vill fortsätta med låneskyddet, mot en månadspremie, eller att avsluta tjänsten. Se medlemslån för gratis låneskydd under hela lånets löptid.

Trygghetsförsäkring

Om kreditgivaren inte kan erbjuda ett låneskydd kan du som låntagare ändå få en ekonomisk trygghet i form av en trygghetsförsäkring. Detta kan du teckna hos olika försäkringsbolag eller använda något av de företag som kreditgivarna samarbetar med.

Skillnaden mellan låneskydd och trygghetsförsäkring

En trygghetsförsäkring är precis som ett låneskydd i den form att den går in och täcker dina fasta kostnader om du skulle råka ut för sjukdom, bli arbetslös etc. Skillnaden mellan dessa två är att låneskyddet är kopplat till lånet vilket en trygghetsförsäkring inte är.

Låneskydd baseras på din kostnad som du har för lånet (amortering och ränta). Kreditgivaren går in och täcker denna kostnad och ersättningen används automatiskt till att betala av dina lånekostnader. Med en trygghetsförsäkring väljer du själv hur mycket av din lånesumma som du vill försäkra och ersättningen kommer att betalas ut till ditt bankkonto. Du kan därmed själv välja hur du vill utnyttja det ersättningsbelopp som du får om du vill betala av dina lånekostnader eller använda pengarna till något annat.

Trygghetsförsäkring

Skaffa en trygghetsförsäkring som täcker dina utgifter vid höga bolåneräntor. Du kan få ersättning med upp till 10 000 kr/mån i 12 månader. Din försäkring utlöses om du skulle bli arbetslös eller inte kan jobba p.g.a. sjukdom eller olycksfall.

Trygghetsförsäkring hos låneförmedlare

Flera låneförmedlare erbjuder en trygghetsförsäkring som kan tecknas vid sidan om sin jämförelse av lån. Läs vad som gäller för respektive låneförmedlare och hur går tillväga för att teckna en trygghetsförsäkring.

 • Lendo 10.000 - 600.000 kr
  2.95 - 29.95 %
 • Advisa 5.000 - 600.000 kr
  2.95 - 29.95 %
 • Sambla 5.000 - 600.000 kr
  2.95 - 29.95 %
 • Zmarta 5.000 - 600.000 kr
  4.95 - 29.40 %
 • Enklare 5.000 - 600.000 kr
  4.95 - 29.95 %
Christopher Knutsson

Ansvarig utgivare

Uppdaterad senast: 18 september, 2023