Stipendium

Svenska English

Stipendium inom ekonomi

Ta chansen att ansöka om ett stipendium värt 5 000 kr.

Vi på Mystep.se driver en fulltäckande jämförelsesajt inom ekonomi och har som fokus att öka kunskapen om lån och sparande för såväl våra läsare som låntagare. För att bidra ännu mer har vi lanserat ett stipendium som du som student kan ansöka om. Mysteps stipendium är värt 5 000 kr och delas ut 2 gånger per år till dig som studerar ekonomi och skriver en C- eller D-uppsats.

Aktuella stipendier

Höstterminen 2022

Sista ansökningsdag: 2022-10-31

Vårterminen 2023

Sista ansökningsdag: 2023-04-30

Stipendium

Vem kan söka vårt stipendium?

För att kunna ansöka om vårt stipendium måste du uppfylla följande krav.

  • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola/universitet i Sverige eller studerar utomlands.
  • Uppsatsen ska beröra ett ämne inom ekonomi.
  • Uppsatsen skrivs under vårterminen eller höstterminen 2022/2023.

Stipendiet delas ut till den sökande som uppfyller kraven och har den bästa uppsatsidén.

Maila in din ansökan

Maila in följande uppgifter till info@becksolutions.se och märk ämnesraden med Mystep Stipendium.

  • Namn
  • Lärosäte
  • Utbildning
  • Kortfattad beskrivning av din uppsatsidé

Vinnaren kommer att utses, senast 2 veckor efter sista ansökningsdag, av en juryn bestående av personal på Beck Solutions AB (www.becksolutions.se). Juryns beslut kan inte överklagas. Innan utbetalning av stipendiet kan ske måste vinnaren skicka med bevis på registrering på kurs vid nämnd högskola/universitet. Har du frågor eller funderingar kring stipendiet är du välkommen att kontakta oss.

Tidigare stipendievinnare

Titel

Relationen mellan riskkapitalist och entreprenör och dess betydelse för portföljbolagsprestation

Författare

Rim Reslan, Hugo Brorsson

Lärosäte

Uppsala Universitet

Titel

Influencer marketing - lojalitetsbyggande för influencer eller varumärke?

Författare

Amanda Randler, Paula Wallin

Lärosäte

Lunds Universitet

Titel

Att leva med en högriskkonsument - Är det dags för ett starkare konsumentskydd på kreditmarknaden och att skyddsbehovet för högriskkonsumentens familj uppmärksammas?

Författare

Miriam Hamberg

Lärosäte

Uppsala Universitet

Ansvarig utgivare på Mystep.se

Sidan uppdaterades senast: 7 juni, 2022